ПРЫЁМ ЗАЯВАК: Навукова-практычная канферэнцыя “Пераадольваючы аўтарытарныя патэрны ў школьнай адукацыі: педагагічныя ўстаноўкі, камунікатыўныя практыкі, эмацыйныя рэжымы”

Департамент сацыяльных навук (Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, Вільнюс)

Цэнтр даследаванняў інтэрсуб’ектыўнасці і міжасобаснай камунікацыі (ЕГУ, Вільнюс)

ПРЫЁМ ЗАЯВАК

Навукова-практычная канферэнцыя “Пераадольваючы аўтарытарныя патэрны ў школьнай адукацыі: педагагічныя ўстаноўкі, камунікатыўныя практыкі, эмацыйныя рэжымы”

25-26 верасня, 2024. Вільнюс

Аўтарытарная педагогіка з’яўляецца важным інструментам, які забяспечвае стабільнасць і ўзнаўленне аўтарытарных рэжымаў. Нядаўні гістарычны прыклад – савецкая сярэдняя школа, якая сістэмна адрознівалася аўтарытарнымі метадамі як у адміністраванні, так і ў навучанні. Пасля распаду СССР у еўрапейскіх постсавецкіх краінах пачаліся актыўныя працэсы па рэфармаванні савецкай мадэлі адукацыі на ўсіх узроўнях, уключаючы сярэднюю школу. Аднак у Беларусі лібералізацыя і дэмакратызацыя інстытутаў адукацыі спынілася пасля абрання Лукашэнкі першым прэзідэнтам РБ. З цягам ўмацавання яго аўтарытарнага праўлення, школа ў Беларусі ўсё больш набліжалася – вярталася – да савецкіх узораў. У той час як асобныя прыватныя школы маглі прапаноўваць і развіваць альтэрнатыўныя падыходы ў навучанні дзяцей, дзяржаўная сістэма школьнай адукацыі заставалася пераважна “савецкай”: гэта значыць абапіралася на савецкія інстытуцыйныя і педагагічныя традыцыі.

Наступствы адзначаных вышэй рэверсіўных тэндэнцый выразна праявіліся пасля правядзення ў Беларусі міжнароднага тэсціравання PISA у 2018 годзе. Даследаванне паказала, што беларускія школьнікі/школьніцы, у адрозьненне напрыклад ад украінскіх,  прыкметна адстаюць па такіх пазіцыях, як: здольнасць да самастойнага мыслення, здольнасць да крытычнай дыстанцыі ў адносінах да атрыманай інфармацыі, гнуткасць і варыятыўнасць мыслення, здольнасць уяўлення. Дэфіцыт названых здольнасцей абумоўлены інстытуцыянальнымі і метадалагічнымі асаблівасцямі беларускай сістэмы школьнай адукацыі. Апошняя ў значнай ступені з’яўляецца спадкаемніцай савецкай сістэмы і ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму не магла развівацца ў ключы сучасных адукацыйных трэндаў.

Канферэнцыя прысвечана аналізу аўтарытарных патэрнаў у школьнай адукацыі і шляхам іх пераадолення.. Пад аўтарытарнымі патэрнамі маюцца на ўвазе спецыфічныя патэрны гвалту (прымусу, ціску, падпарадкавання і інш.), якія фармуюцца ва ўмовах панавання аўтарытарнай ідэалогіі і ўзнаўляюцца праз адпаведныя сацыяльныя інстытуты і практыкі. Слова “патэрны” мае на ўвазе ўстойлівыя формы, якія прымае аўтарытарны падыход у паводзінах і ўзаемадзеянні ўсіх актараў педагагічнага працэсу: вучняў, выкладчыкаў, адміністрацыі. Адныя з гэтых формаў адносна лёгка апазнавальныя, іншыя сталі настолькі распаўсюджанымі і «натуральнымі», што многія настаўнікі (а таксама бацькі школьнікаў) не бачаць у іх ніякай праблемы, не апазнаюць іх негатыўнага ўздзеяння.

Канферэнцыя накіравана на эксплікацыю і аналітычнае апісанне аўтарытарных патэрнаў, якія вызначаюць методыку навучання, характар камунікацыі і эмацыйны клімат у школе, а таксама  перашкаджаюць паўнавартаснаму развіццю дзяцей, творчай самарэалізацыі педагогаў і фарміраванню ў школе культуры кааператыўнага ўзаемадзеяння. Правядзенне канферэнцыі стане падставай для распрацоўкі канкрэтных рэкамендацый па пераадоленні аўтарытарных патэрнаў у школьнай адукацыі ў Беларусі. У сувязі з гэтым было б важна разгледзець вызначаную  праблематыку ў гістарычнай і параўнальнай перспектыве – у прыватнасці, абмеркаваць вопыт пераадолення аўтарытарных патэрнаў у школьнай адукацыі ў краінах былога “сацыялістычнага лагера” (Польшча, Германія/ГДР і інш.) і ў постсавецкіх краінах (Літва, Украіна і інш.).

На канферэнцыі прапануецца абмеркаваць наступныя пытанні:

 •  генезіс і ўмовы ўзнаўлення аўтарытарных патэрнаў у школьнай адукацыі;
 • аўтарытарныя патэрны ў педагагічных устаноўках і метадах;
 • аўтарытарныя патэрны ў камунікатыўных практыках (педагогі-вучні; педагогі-адміністрацыя; паміж вучнямі; паміж педагогамі);
 • эмацыйныя рэжымы ў аўтарытарнай школе;
 • дзяржава і школа: ідэалагічнае вымярэнне адукацыі;
 • патрыярхальная ідэалогія, гендэр і нармалізацыя аўтарытарных патэрнаў у школе;
 • yплыў аўтарытарных патэрнаў у школьнай сістэме (і да яе – сям’я, дзіцячы садок) на грамадства ў цэлым;
 • каланіяльны/імперскі падтэкст аўтарытарнай ідэалогіі ў школе: досвед (пост)савецкіх краін;
 • роля вучняў у пераадоленні (або процідзеянні фарміраванню) аўтарытарных патэрнаў;
 • перашкоды для фарміравання агентнасці навучэнцаў у школе;
 • (анты)аўтарытарнасць і аўтарытэт настаўніка (у чым заключаецца аўтарытэт? як фармуецца?);
 • тэарэтычныя падмуркі антыаўтарытарнага навучання (у філасофіі, педагогіцы, сацыяльнай тэорыі, псіхалогіі);
 • перадавыя антыаўтарытарныя методыкі ў школьнай адукацыі.

Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца школьныя педагогі і вучоныя ў розных галінах сацыягуманітарных ведаў (філасофіі, педагогікі, сацыялогіі, антрапалогіі, тэорыі камунікацыі, псіхалогіі, гендэрнай тэорыі, посткаланіяльных даследаванняў і інш.).

Фармат канферэнцыі: гібрыдны (фізічная прысутнасць + анлайн)

Рабочыя мовы: беларуская, украінская, англійская.

Прымаюцца заяўкі на індывідуальныя даклады і тэматычныя секцыі.

Секцыя павінна ўключаць мадэратара (заяўніка) і 3-5 дакладчыкаў. Мадэратар можа таксама выступіць з дакладам. Асабліва вітаюцца секцыі, якія аб’ядноўваюць удзельнікаў з розных краін.

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна да 15 ліпеня запоўніць форму заяўкі па спасылцы.

Аб рашэнні датычна прыёму заявак будзе паведамлена не пазней за 1 жніўня.

Аргкамітэт:

 • Эгле Пранкунене (Літоўская асацыяцыя адукацыйных даследаванняў, Вільнюс)
 • Таццяна Шчытцова (Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, Вільнюс)
 • Тарас Ткачук (Вінніцкая акадэмія непрырыўнай адукацыі, Вінніца)
 • Стэфан Вэбер  (Каледж Еўропы, Бруге)

 

 

Назад